Sociální sítě

Náš Komunitní kodex

Tým BWT Alpine F1® Team vítá všechny fanoušky a vyzývá je, aby přispívali do naší komunity pozitivně a ohleduplně. Naší prioritou je poskytovat bezpečný a inkluzivní prostor, kde se každý může zapojit do týmu, sportu a všeho dalšího. Abychom zajistili, že naše komunita bude pro všechny přívětivým a příjemným místem, žádáme vás, abyste dodržovali tyto pokyny:

Dodržováním našeho kodexu můžeme všichni přispět k pozitivní a vstřícné komunitě fanoušků týmu BWT Alpine F1® Team. Vyhrazujeme si právo odstraňovat obsah a blokovat osoby, které nedodržují kodex nebo se dopouštějí chování, které poškozuje druhé.

 

Pojďme společně pracovat na tom, aby se naše komunita stala pro všechny zábavným a příjemným místem.

PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRES PREMIUM

PARTENAIRES OFFICIELS

EQUIPEMENTIERS