9. června 2022

BWT Alpine F1 Team má tu čest oslavit letošní červen jako Měsíc podpory LGBTQ+ komunity (Pride Month) duhovými symboly. Tým také navázal spolupráci s organizací Racing Pride, jejímž posláním je podporovat začlenění LGBTQ+ komunity do motosportu. Alpine spolupracuje s organizací Racing Pride, aby lépe porozuměla výzvám, kterým čelí LGBTQ+ komunita v tomto sportu, bojovala proti předsudkům a vytvořila z Alpine bezpečné a přívětivé pracoviště pro všechny bez ohledu na sexuální orientaci, genderovou expresi či identitu.

 

Prvním krokem byly konzultace ve všech klíčových úsecích společnosti na všech úrovních, aby bylo možné získat přehled o problémech a předsudcích, které se vyskytují na pracovištích Alpine. Zároveň tým Racing Pride důkladně analyzoval stávající zásady týmu a ve spolupráci s několika odděleními se snažil nasměrovat své budoucí zásady tak, aby podporovaly rozmanitost a inkluzi i po skončení Měsíce podpory LGBTQ+ komunity.

 

Z průzkumu provedeného na konci roku 2021 mezi zaměstnanci společnosti Alpine vyplynulo několik prvních poznatků, které ukázaly, že ačkoli většina zaměstnanců má pocit, že se jim v práci dostává úcty, uznání a ocenění, hovořila řada z nich o kultuře, v níž historicky dominují muži, a o všudypřítomném zesměšňování.

 

Byla zavedena řada iniciativ s cílem začít tomu čelit a podpořit větší empatii. Členům týmu pomohou pochopit a docenit orientaci různých komunit.

 

Na začátku roku tým také jmenoval výbor pro rozmanitost a začlenění. Skládá se ze zaměstnanců různého původu, včetně příslušníků komunity LGBTQ+, lidí jiné barvy pleti, žen a rodičů samoživitelů. Vyslovujeme tak uznání významu jednotlivců při vytváření otevřeného a vstřícného pracoviště. Cílem je identifikovat hlavní oblasti, ve kterých je třeba dosáhnout pokroku, aby bylo možné vytvořit a udržet pozitivní a inkluzivní pracovní prostředí a zajistit rovné příležitosti v motorsportu pro budoucí generace.

V průběhu celého Měsíce podpory LGBTQ+ komunity bude Alpine oceňovat a vyzdvihovat přínos svých zaměstnanců z řad LGBTQ+. Vedení se již zúčastnilo řady školení, kde se seznámilo se souvisejícími výzvami, a rozhovorů o inkluzi. Racing Pride zase pomáhá personálnímu oddělení týmu v procesu přijímání zásad začleňování, které mají pomoci členům komunity LGBTQ+ cítit se v práci ceněni a spokojeni sami se sebou.

 

Zaměstnanci, kteří chtějí vyjádřit svou podporu, mají k dispozici duhové šňůrky a odznáčky, které jsou symbolem solidarity a umožňují všem členům týmu zapojit se do Měsíce podpory LGBTQ+ komunity. Duhová vlajka byla vyvěšena také v Enstone a vozy A522 budou tento barevný symbol hrdě vozit na svých karoseriích ve všech červnových závodech.

 

Laurent Rossi, generální ředitel Alpine:

 

 

„Reprezentace v motorsportu příliš dlouho neodrážela rozmanitost naší širší společnosti. Důvodů je mnoho, ale musíme se posunout vpřed a postavit se předsudkům. Tady začíná naše dobrodružství. Naše branže nedokázala poskytnout LGBTQ+ komunitě viditelné zastoupení a podporu, a to musíme změnit. Chceme, aby Alpine byla otevřeným, inkluzivním a produktivním pracovištěm, kde se naši zaměstnanci cítí spokojeni a podporováni. Spokojené prostředí podporuje kreativitu, a to je přesně to, co potřebujeme. Abychom toho dosáhli, musíme plně porozumět problémům, kterým čelí nedostatečně zastoupené skupiny v motorsportu. Měsíc podpory LGBTQ+ komunity je skvělým výchozím bodem. Víme, že nás čeká ještě hodně práce, abychom této komunitě dali prostor a zastoupení.“