30. června 2022

Společnost Alpine se dnes zavázala zvyšovat rozmanitost v rámci svých zaměstnanců. Program Rac(H)er je navržen za účelem posílení uplatňování meritokracie (zásluhovosti) u všech pohlaví ve všech oblastech společnosti. Od technických funkcí až po závodění a soutěžní jízdy. Společnost Alpine tak bude moci plně využít úplných a vzájemně se doplňujících dovedností pracovních sil, které má k dispozici.

 

Program je rozdělen do několika částí:

 

  • Program určený ke zvýšení interního povědomí o inkluzi v rámci celého podniku Alpine. Naším cílem je vytvořit rovné příležitosti pro všechna pohlaví.

 

  • Část věnující se motoristickým závodům podpořená výzkumem, který provádí Paris Brain Institute za účelem zjištění, co je potřeba k tomu, aby se člověk mohl stát špičkovým závodním jezdcem. Tento program bude také zahrnovat odbourávání stereotypů s využitím výzkumu, a to financováním vědecké studie, která definitivně rozbije veškeré pseudovědecké domnělé překážky, které brání ženám účastnit se F1 (kondice, kognitivní schopnosti). Partnerstvím s několika výcvikovými organizacemi společnost Alpine vytvoří zvláštní rozvojový program s vyhrazenými finančním prostředky, který má vést k angažování první ženy do stabilních soutěží F1.

 

  • Spuštění fondu, který je otevřen všem, určeného k finanční podpoře ženských talentů v motorsportu: Společnost Alpine je odhodlána vytvořit náležitý finanční balík a také nalézt sponzory.

 

  • Naše vzdělávací a podpůrné akce. S podporou ambasadorek z řad žen plánujeme navštěvovat školy, abychom mezi děvčaty posílili povědomí a zájem o motoristický sport a obecně práci v automobilovém průmyslu. 
 
 
  • Vytvoření dlouhodobého osvětového programu, který do tohoto transformačního procesu zapojí všechny relevantní zúčastněné strany v motorsportu a automobilovém průmyslu.

 

 

Program k posílení rovných příležitostí v automobilovém průmyslu


Společnost Apline se prostřednictvím programu Rac(H)er zavázala podporovat inkluzi a následnou propagaci diverzifikované pracovní síly na všech úrovních. V současnosti ženy tvoří pouhých 12 % jejích pracovních sil.

 

Tento program bude zahájen investicí do místních programů STEM, které mají za úkol podpořit vstup žen do vědeckých a technických oblastí a dlouhodobě usilovat o jejich zapojení. Následně zajistíme náležitou podporu prostřednictvím zavedení mentoringového programu ve všech odděleních společnosti k podpoře žen v jejich vybraných kariérách.

 

Manažeři v rámci společnosti podstoupí několik školicích programů sloužících k aktivnímu boji se stávajícími předsudky a k udržování hodnot společnosti Alpine.

 

Cílem kompletního programu bude učinit z každého zaměstnance ambasadora schopného propagovat Rac(H)er na nejzákladnější úrovni, a tím vytvářet cyklickou strukturu.

 

Naším cílem je krůček po krůčku zvyšovat naši diverzitu, abychom během 5 let dosáhli 30% podílu žen (oproti 12 % v roce 2022). Tento závazek začíná náborem poloviny mužů a poloviny žen stážistů a absolventů, a to ihned.

 

 

Program v rámci akademie k vytrénování budoucích ženských šampionek F1

 

Problémy týkající se ženské reprezentace a diverzity v rámci společnosti ještě zvýrazňuje skutečnost, že pracovní sílu týmu BWT Alpine F1 Team tvoří pouhých 10 % žen, což je průměrná hodnota v celém motorsportu. A za celou dobu 72 let závodění Formule 1 bylo z 885 jezdců pouhých šest žen.

 

Vzhledem k tomu, že jsou ženské talenty až příliš často rozpoznány a podpořeny příliš pozdě na to, aby mohly rozvíjet dlouhodobou kariéru na nejvyšší úrovni, program Akademie (Academy) si klade za cíl najít již brzkém věku mladé ženské závodnice na motokárách, které by chtěly vstoupit do Formule 1. Tento program bude využívat komplexní harmonogram ke stanovení našich závodních plánů, testovacích plánů, plánů fyzické přípravy a mentální přípravy k podpoře rozvoje těchto talentů.

 

Společnost Alpine se zavázala u těchto slibných jezdců provádět vědecké studie (fyzického, mentálního a celkového zdraví), aby zjistila jejich tréninkové potřeby a dostala je na konkurenceschopnou úroveň ve Formuli 1. Na realizaci tohoto programu budou vyčleněny významné zdroje, aby byly jezdkyním poskytnuty stejné možnosti uspět, jako těm nejlepším šampionům, kteří prošli tréninkem v Akademii, posunout se od motokár k F4, poté od regionálních mistrovství do F3 a nakonec přes F2 do F1.

 

Program Rac(H)er má za cíl zaangažovat všechny zainteresované strany ve sportu a automobilovém průmyslu, počínaje F1 a komisí FIA pro ženy v motorsportu, a také vytvořit propojení se stávajícími programy k řešení inkluze, např. Girls on Track.

 

Laurent Rossi, generální ředitel Alpine: 

 

„Naše úloha jako týmu Formule 1 a značky skupiny Renault Group je usilovat o dosažení toho, aby náš ekosystém byl více inkluzivní a abychom z diverzity učinili naši silnou stránku. Uvědomujeme si potřebu hluboké transformace tohoto sportu i průmyslu, aby se v budoucnu mohli rozvíjet všichni talentovaní lidé. Doufáme, že po spuštění tohoto dlouhodobého transformačního programu Rac(H)er se přidají všichni, kdo působí v tomto odvětví, protože pouze když budeme jednotní, budeme schopni dosáhnout skutečného pokroku. A to bude naším skutečným úspěchem.“

 

Claire Mesnier, viceprezidentka pro lidské zdroje Alpine:

 

„S programem Rac(H)er chceme vytvořit skutečnou meritokracii a ne jen pohnout statistikami. Navrhli jsme jedinečný dlouhodobý program, který se opírá o odhodlání všech zaměstnanců společnosti Alpine. Úkolem bude podpořit reflexi v rámci týmů, ale také využít konkrétní prostředky, které věci posunou kupředu v rámci společnosti. Jsme odhodláni provádět to ve všech oblastech naší společnosti a jít všem příkladem. Padesát procent správního výboru Alpine nyní tvoří ženy – ne proto, že existují kvóty, ale protože jsou nejlepší ve svém oboru a mohou vykonávat vedoucí funkci se všemi souvisejícími odpovědnostmi.“